Przejdź do treści
Portada » Czy IQ naprawdę mierzy to, jak mądry jesteś?

Czy IQ naprawdę mierzy to, jak mądry jesteś?

Kiedy ludzie mówią o inteligencji, iloraz inteligencji lub IQ zawsze wydaje się pojawiać. Ludzie uwielbiają wspominać, że Einstein miał IQ na poziomie geniusza 160. Aby dołączyć do Mensy, musisz mieć IQ co najmniej 130. Ale czy IQ jest w ogóle dobrym sposobem mierzenia inteligencji?

Cóż, to zależy od tego, jak zdefiniujesz inteligencję. Wyniki IQ mogą być przydatnym skrótem do mówienia o strategiach edukacyjnych dla dużych grup ludzi, na przykład podczas omawiania polityki publicznej.

Niemniej jednak na IQ może wpływać wiele czynników, nawet rzeczy tak subiektywne, jak motywacja podczas wykonywania testu.

Pierwszy rodzaj testu IQ został wynaleziony przez francuskiego psychologa Alfreda Bineta na początku 1900 roku.

Ustawa z 1882 roku, wymierzona w egalitaryzm, mówiła, że każde zdrowe dziecko musi chodzić do szkoły i uczyć się podstaw, takich jak: czytanie, pisanie, arytmetyka, historia, polityka publiczna i nauki przyrodnicze.

Prawo obejmowało nawet specjalne uwagi dotyczące dzieci niepełnosprawnych, takich jak głuchota lub ślepota. Ale francuski rząd przyznał, że nie każde dziecko będzie w stanie nadążyć za normalnym programem nauczania, z wielu możliwych powodów.

W ten sposób Binet i inni psychologowie otrzymali zlecenie stworzenia standaryzowanego testu, aby zmierzyć, jak różne dzieci radziły sobie z pracą w szkole. Wraz z Théodore'em Simonem Binet opracował test Bineta-Simona – w którym dzieci odpowiadały na serię pytań, aż nie były już w stanie.

W rezultacie dzieci mogłyby być grupowane w klasach z uczniami o podobnych wynikach, zamiast polegać na ich wieku lub subiektywnych ocenach nauczycieli.

W ciągu następnej dekady skala ta została zmieniona do użytku zarówno dla dzieci, jak i dorosłych i przemianowana na Stanford-Binet Intelligence Scales.

Ten popularny test IQ jest nadal używany, wraz z innymi standaryzowanymi testami, które mają mierzyć zdolność uczenia się – czasami definiowane jako to, jak szybko i łatwo uczymy się nowych rzeczy.

We wczesnych wersjach testu IQ obliczano, biorąc wynik osoby w standardowym teście, dzieląc go przez wiek chronologiczny, a następnie mnożąc wynik przez 100.

W bardziej nowoczesnych wersjach jesteś w zasadzie oceniany w porównaniu z innymi zdającymi, a wyniki grupy osób są skalowane tak, że 100 jest średnią, a twój wynik IQ jest określany na podstawie tego, gdzie jesteś w stosunku do tej średniej.

Ale chodzi o to, czy testy IQ rzeczywiście mierzą twoją inteligencję, zależy od tego, jak definiujesz inteligencję.

W prostych definicjach inteligencja to zdolność uczenia się nowych rzeczy lub dostosowywania się do nowych sytuacji. Ale definicja może również obejmować zdolność do używania logiki lub rozumu lub do abstrakcyjnego myślenia.

Wszystkie te definicje koncentrują się na zdolnościach intelektualnych, czyli na tym, jak inteligencja jest definiowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. I nie obejmują innych rodzajów inteligencji, takich jak inteligencja społeczna lub emocjonalna, ani rzeczy takie jak kreatywność lub samoświadomość.

Na przykład test Stanforda-Bineta koncentruje się na testowaniu pięciu głównych kategorii informacji: wiedzy podstawowej, podstawowej matematyki, wizualizacji obiektów w przestrzeni, pamięci roboczej i płynnego rozumowania – lub umiejętności rozwiązywania nowych problemów.

W zależności od tego, co próbujesz o kimś zrozumieć, testy IQ mogą być przydatne lub mogą być stratą czasu.

Okazuje się również, że na wynik IQ może wpływać wiele różnych rzeczy – a ponieważ inteligencja jest tak złożona, nie jesteśmy pewni, jak silnie różne czynniki mogą na nią wpływać.

Istnieją pewne dowody, które mówią, że zdolności poznawcze są w pewnym stopniu dziedziczne, co oznacza, że może istnieć jakiś genetyczny składnik IQ. Ale to nie takie proste! Ostatnie badania wykazały, że na testy IQ wpływa motywacja.

Na przykład jedna metaanaliza z 2011 r. wykazała, że ludzie, którym oferuje się gotówkę, jeśli dobrze sobie poradzą w teście IQ, uzyskali wyższe wyniki niż ludzie, którym nic nie zaoferowano. Na przykład, do 20 punktów więcej za zaledwie 10 dolarów nagrody. To ogromny efekt!

Wiemy również, że motywacja może odgrywać rolę w innych rzeczach, takich jak oceny i ścieżka kariery, które mogą być błędnie przypisane tylko do wyniku IQ.

Na IQ wydają się również wpływać czynniki środowiskowe. Wartości kulturowe mogą wpływać na wyniki IQ.

Na przykład dziecko, które dorasta w społeczności, która ceni opowiadanie historii, może lepiej radzić sobie z werbalnymi sekcjami testu lub problemami, które wymagają zapamiętania i ponownego wykorzystania informacji.

To, ile edukacji otrzymasz – i jakość tej edukacji – może również mieć wpływ. Dzieci, które opuszczają szkołę, ponieważ trudno im się tam dostać, lub które uczęszczają do szkół bez wielu zasobów, mają tendencję do osiągania niższych wyników niż ich rówieśnicy.

Nawet środowisko rodzinne może wpływać na twoje IQ, na przykład na to, czy dorastasz w rodzinie o niskich dochodach, czy też doświadczasz wielu traum jako dziecko. Tak więc, jak wiele rzeczy, IQ wydaje się wynikać z mieszanki natury i wychowania.

Jest tak wiele czynników, które wpływają na twoją zdolność uczenia się, gdy dorastasz – od środowiska, w którym rozwijasz się przed urodzeniem, po takie rzeczy, jak możliwości edukacyjne i dynamika rodziny.

Jednak psychologowie wydają się zgadzać, że jedną z rzeczy, która wydaje się pomagać ludziom w uczeniu się i osiągnięciach akademickich, jest myślenie o inteligencji jako o czymś, co może się zmienić.

Testy IQ nie są nawet w przybliżeniu idealne ani kompleksowe, ale mogą pomóc nam przewidzieć, w jaki sposób ludzie mogą się uczyć w najbliższej przyszłości, co może mieć wpływ na otrzymywane wsparcie.

Na przykład wyniki IQ mogą wpływać na diagnozę niepełnosprawności intelektualnej, która może informować o polityce publicznej na temat programów edukacyjnych wspierających różnych uczniów.

Zrozumiałe jest, dlaczego warto mieć standardowy sposób mierzenia inteligencji, na przykład jeśli chodzi o podejmowanie ogólnych decyzji politycznych. Ale łatwo też zrozumieć, dlaczego testy IQ również wzbudziły kontrowersje.

Podsumowując, jest wiele rzeczy, których nie rozumiemy na temat inteligencji i wiele rzeczy, których wynik IQ nie może nam powiedzieć o osobie lub grupach ludzi. Tak więc, chociaż IQ może być użytecznym skrótem myślowym w niektórych przypadkach, nie jest to coś, co wykuwa się w kamieniu i nie pozwala na zdefiniowanie liczby Ciebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *