Przejdź do treści
Portada » Analizowanie pytania

Analizowanie pytania

Kiedy weźmiesz udział w teście IQ, strona określi 13 indywidualnych wyników IQ dla różnych zdolności umysłowych. Proces analizy pytania w celu uzyskania tych wyników jest dość złożony.

Jeśli zamówisz swój Profil Pełnej Inteligencji, otrzymasz raport ze wszystkich tych wyników i tego, co one oznaczają dla Ciebie jako osoby osiągającej sukcesy.

Każdy problem testu ma pod-problemy, wymagające użycia wielu umiejętności umysłowych. Te pod-problemy stanowią różne poziomy wyzwań i wymagają różnych umiejętności, z których niektóre są silnie kwestionowane. Jeśli nie można poradzić sobie z jakimkolwiek podproblemem, wyniknie nieprawidłowa analiza.

Wszystkie problemy testu zostały przeanalizowane w celu określenia umiejętności umysłowych, które są wymagane do użycia i jak silnie te umiejętności są kwestionowane.

Prosta analiza wypowiedzi

Rozważ to stwierdzenie:

"Dwa kurczaki i cztery koty mają w sumie dwadzieścia dwie nogi."

Musisz wykorzystać wiele umiejętności, aby ustalić, czy jest to prawdziwe czy fałszywe stwierdzenie. Po części są to:

  1. Musisz mieć ogólną wiedzę na temat anatomii kurcząt i kotów.
  2. Musisz zrozumieć zasady arytmetyki, aby pomnożyć dwa razy dwa, cztery razy cztery i dodać szesnaście plus cztery.
  3. Musisz algebraicznie zrozumieć, że jedna jednostka "kurczaka" równa się dwóm jednostkom "nóg", a jedna jednostka "kota" równa się czterem jednostkom "nóg".
  4. Logicznie rzecz biorąc, musisz zdać sobie sprawę, że musisz porównać sumę nóg zwierząt z liczbą dwadzieścia dwa.
  5. Musisz przechowywać częściowe sumy w pamięci krótkotrwałej, aby ułatwić porównanie sum.
  6. Możesz wykorzystać wzrokową pojedynek, aby mentalnie wyobrazić sobie zwierzęta w celu łatwiejszej oceny operacji arytmetycznych.
  7. Twoje słownictwo musi być używane, aby nadać znaczenie słowom problemu.
  8. Jeśli którekolwiek ze słów ma niepoprawną pisownię, może to oznaczać, że występuje zupełnie inny problem lub że wystąpił błąd typograficzny, który unieważnia problem.
  9. Musisz wykorzystać wszystkie te umiejętności w bardzo krótkim czasie, a więc twoja prędkość obliczeniowa musi być wystarczająco szybka, aby umożliwić określenie odpowiedzi w tym krótkim czasie.
  10. Wreszcie, twoja intuicja musi określić, czy stwierdzenie ma zdrowy rozsądek. Intuicja musi być używana do skanowania w poszukiwaniu kalamburów, co oznacza przekręcone przez kontekst lub jakiekolwiek wprowadzające w błąd aspekty.

Na wszystkie te sposoby i na wiele dodatkowych sposobów, które nie zostały omówione, określenie prawdziwości stwierdzenia jest niezwykle złożoną serią zdarzeń umysłowych.